Privacy Statement

De Vos Onderhoudswerken gevestigd aan Koningshof 7 3481 HN te Harmelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De Vos Onderhoudswerken
Koningshof 7
3481 HN Harmelen
Tel: 06 45804457
Email: info@devosonderhoudswerken.nl
Web: www.devosonderhoudswerken.nl


Gegevens die De Vos verwerkt

Graag maken wij je erop attent dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele
overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk
dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vos verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om
te voldoen aan een wettelijke verplichting of te voldoen aan je aanvraag. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Om de continuïteit van De Vos Onderhoudswerken
te kunnen garanderen, maakt De Vos Onderhoudswerken back-ups van haar gegevens bij een externe provider. De Vos Onderhoudswerken blijft verantwoordelijk voor de
benoemde verwerkingen.

Gegevens klant

De Vos Onderhoudswerken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type


Doel van klantengegevens

De Vos Onderhoudswerken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Om diensten bij je af te leveren
– De Vos Onderhoudswerken analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
– De Vos Onderhoudswerken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Om jou als klant te kunnen voorzien van de juiste service hebben wij de aankoopgegevens nodig voor toekomstig onderhoud.


Bewaartermijn

De Vos Onderhoudswerken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
2 jaar - Om contact op te nemen wanneer men het contactformulier invult.

Telefoonnummer
2 jaar - Om contact op te nemen wanneer men het contactformulier invult.

IP-adres / locatiegegevens
50 maanden - Jouw IP-adres leggen wij vast voor interne marketing doeleinde.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website
50 maanden - De website is aan zware veranderingen onderhevig, dit komt omdat wij voor u een zo gebruiksvriendelijke ervaring
willen neerzetten

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
50 maanden - De Vos onderhoudswerken is onderdeel van het advertentienetwerk van Google

Internetbrowser en apparaat type. Voorbeeld, Google Chrome of Microsoft Explorer. Tablet of gsm
50 maanden - Onze website wordt onderhouden door een team experts, voor hen
is het belangrijk om te weten op welke browser en apparaat type zij moeten focussen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Vos Onderhoudswerken gebruikt enkel functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser
van je computer, tablet of smartphone. De Vos Onderhoudswerken gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies
worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Geautomatiseerde besluitvorming

De Vos Onderhoudswerken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Vos Onderhoudswerken) tussen zit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
ons op via info@devosonderhoudswerken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Vos Onderhoudswerken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@devosonderhoudswerken.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Vos Onderhoudswerken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek
kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen
naar info@devosonderhoudswerken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaanis én omdat het wettelijk verplicht is, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek. De Vos Onderhoudswerken wil je er tevens op
wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Naar boven

de-vos-facebook

  Sitemap - Privacy statement - Cookies    

Copyright © 2024 - De Vos onderhoudswerken
powered by Bart Oors design